Varvel'de Biz

24 February 2020

From 20 to 24 May, Area Manager Eric Desmont organized a trip to Turkey and the offices of distributor Nova: first to Istanbul, for some meetings with manufacturer (OEMs), and then to Izmir for a meeting with Nova management.

20-24 Mayıs tarihlerinde, bölge müdürümüz Eric Desmont, Türkiye’ye ve distribütör firmamız olan Nova ofislerine gezi düzenledi: önce İstanbul'a, üreticiler ile bazı toplantılar için, daha sonra Nova yönetimi ile bir toplantı için İzmir'e.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On 12 June, General Manager Mauro Cominoli and Sales Manager Francesco Pederzoli visited our Turkish dealer, Nova, to analyze local market performance, examine the latest and hold important sales negotiations.

12 Haziran’da, genel müdürümüz Mauro Cominoli ve satış direktörümüz Francesco Pederzoli Türkiye satıcımız Nova’yı, yerel pazar performansını analiz etmek, en son incelemeleri yapmak ve önemli satış görüşmeleri yapmak için ziyaret etti. 
Tüm Haberler
Bottom
Our company is not the Turkey distributor of Sesame brand but has been supplying the products of this brand.